Materialove listy oceli

Knife, folders, fixed blade, utility, pocket, hunting, kitchen, tactical, boot, sharpening. Třídy oceli podle čsn oceli třídy 10. Ocel obvyklých jakostí, běžná stavební ocel 10 37x a 10 42x. Jsou dobře tvárné a na sváření.
Zkratka čsn původně znamenala československá státní norma, později československá norma, kromě ní existovaly ještě. Všechny dotazy směřujte na níže uvedené kontaktní kanály, mile rád vám obratem odpovím, samozřejmě pokud budu vědět, mít atd.
Zajišťuje dodávky tištěných českých technických norem čsn, včetně trvalých objednávek. Nitridování je postup chemicko. Tepelného zpracování, při němž se povrch ocelových předmětů obohacuje dusíkem. Při sycení povrchu dusíkem.